Środki do dezynfekcji

Dezynfekcja (odkażanie) – Zabieg stosowany są w celu niszczenia drobnoustrojów takich jak bakterie, riketsje, wirusy, grzyby i ich przetrwalników.

Procesowi dezynfekcji, sterylizacji poddawane są różne powierzchnie: podłogi, ściany, maszyny i urządzenia oraz blaty robocze w przemyśle spożywczym oraz gastronomii. W służbie zdrowia dezynfekowane są całe oddziały zakaźne oraz sprzęt medyczny, dezynfekuje się również środki transportu.

Aktywne filtry